Schwarztee "Assam Mokalbari" Pyramidenbeutel

Schwarztee "Assam Mokalbari" Pyramidenbeutel

Schwarztee

Zutaten: Schwarzer Tee Assam Mokalbari (Hocharomatischer, leicht würziger Geschmack)

1 Packung = 15 Stück Aufgussbeutel (= 37,5 g)